Herroepingsrecht / Retourneren

Herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld
schriftelijk, per post, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het herroepingsformulier, maar u bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping:

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van
eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Wij zullen het retouradres naar u communiceren. (Dit is afhankelijk van de leverancier.)

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Bedenktermijn:

Wij hanteren een bedenktermijn van 30 dagen. De bedenktermijn gaat lopen na ontvangst door de koper van alle goederen. Tijdens de bedenktermijn kunt u ons zonder opgave van reden laten weten de koop te willen ontbinden. Vanaf het moment dat u ons heeft laten weten de transactie te willen herroepen, heeft u nog 14 dagen om de goederen daadwerkelijk te retourneren.

Herroepingsformulier:

U kunt hier het herroepingsformulier downloaden.

Terugbetaling:

Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsmelding. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd. Voor de terugbetaling maken wij gebruik van dezelfde betalingswijze als de originele aankoop.

Retouradres:

Voor het juiste retouradres verwijzen wij u naar het retouradres in de bevestigingsmail, die u ontvangt na het plaatsen van een order.

Verzendkosten retourneren:

De verzendkosten voor terugzending zijn voor eigen rekening, tenzij er sprake is van schade aan de goederen.

Schade:

Wilt u uw aankoop herroepen wegens schade en uw terugzending vergoed krijgen? Stuur dan een mail met een foto van het beschadigde artikel naar info@cozygarden.nl met als onderwerp "Schade" en stuur het artikel terug via PostNL of DHL.